ZIMSKE PJESME

(iz više zbirki istog autora)

 

BALADA O MEDVJEDICI

 

Davno – hej, drvoredi su triput već od studi svisli!

čekali smo voz u gradu u kojem sad brojim minute.

Zadugo došao nije i bili smo ljuti, pokisli.

A kad se pojavila iz hudžeričke žbuke,

ta košara svjetlosti raštrkane, žute,

pisnula je, a mi smo, na pozdrav, u vis digli ruke…

 

Sad smo razdvojeni. Čuvaju me šmajseri i žica!

Svake noći, u pola dvan'est, slušam: isti voz

zove nas i traži po hladnom gradu, tužno buljeć.

Ljutita što nas već jednom nejma, hukne

i niz mrak se truntavo odvuče, putem bijelih tračnica,

sa svojom kikom i sapima, vukući kulje,

medvjedica kojoj su oteli mladunče.

 

A ti – gdje si sada? Umotana u šal, na kojoj stanici zebeš?

Pčelice promrzla sred pusta ulišća!

 

Ni ove noći, ni neke iduće noći,

ni u sva svitanja plava, o! – nijedan voz neće obradovati tebe,

neće ti donijeti ništa – osim dalekog piska,

po srcu biča krvava.

 

I PUST JE GRAD…

 

Zatvor u Foči, pokraj ćuprije;

gazimo cjelac, mećava bije!

Vjetar pahulje, nas sudba vije!

 

Šmajser za žicom kolonu prati!

„Mladi će Mjesec opet blistati!

 

O, kako sporo ovdje noć stiže!

U tmini, sami, Tebi smo bliže;

zemaljske snove srce užiže…

 

Ti slamaš b'jesna, čuvaš nejaka;

svjetlo se vidi samo iz mraka…

***

Samuju sada hladne ćelije,

tužne su tihe, male džamije,

i pust je grad – jer nejma Alije…

 

„Na ovaj put ko s nama kreće,

i bez nas sviju, sâm biti neće!“

 

PROSINAC U SALZBURGU

 

Slazivši niza kam planine,

ispod jelika s pelerinom,

u nepregledno more tmine,

u dol gdje svjetla sa tišinom

 

primahu anđele svetih noći,

gdje Majka tješi, a Sin plače,

nas dvoje, vjerni suštoj Jednoći,

čusmo poriv u kom se zače

 

govor o toj dolini suza,

iza koga, kroz klanac uzak,

stupaše stidljiv allegretto…

 

Ono što slutnja glazbe sama

kaza nad tužnim orguljama

prolomi se u nama netom!

 

ŠUŠTANJE SNIJEGA

 

Putujemo Lađom nas dvojica;

otac prtinu gazi:

samo mu čizme vidim,

sad jedna, sad druga stupa po stazi.

 

Sjeverac oštri šiba od Glíbā,

ne da otvorit’ oko,

jedna pa druga čizma

potone u cjelac prhki duboko…

 

I sad šuštanje snijega ja čujem

čim se planine zabijele.

 

O, gdje su, o, gdje su to

mog oca vijavice odnijele?

 

ZIMSKA MOLITVA

Ahmedu i Muhammedu

 

Bože, kako Si veseo!

Tvog se neba krošnje tresu!

Tvoje ruke iz berača

sipaju perje u kósom plesu!

 

Uh, kako šišti veljača!

Dva jelenka, dugonoga,

pod jastuk zavlače glave

strepeć’ za nekim bez krova svoga

u bijelom bijesu mećave.

Ko ono kevče, ko traži spasa?

 

Ko sad se previja, a ko reži?

Ko plače bez suza i bez glasa,

ko od koga niz cjelac bježi?

Onom kome je sad do lova

okreni pamet na drugu stranu,

a onog ko drhti od oštrih kljova

sakrij u lógu ušuškanu!

 

Jelenima spusti sijena –

k'o pahuljā iz nebesa!

Za izgubljenu, slijepu štenad

pronađi komad mesa!

 

Zecu donesi slatka lista,

zašeperaj ga u kòšaru,

a koru napuni rojem glista

djetliću, kósu i češljugaru!

* * *

Ah, umorile se pahulje žive,

al’ još odnekud, prhke, vrve.

 

Dva jelenka miluju grive

i vabe tople nozdrve.

 

NAŠA KUĆA STARA

 

Potrčaše potoci, prođe zima jaka.

Proljeće istjera stanare s čardáka.

Na prozoru spazismo letače pirgaste,

a pod krov nam dođoše komšinice laste.

Na tavanu kùmrija od svitanja guče

zibajuć’ u bešici mršavo golupče.

 

Jednog jutra mačići gore zacviliše.

Nigdje mace, a Gígo ispred praga kiše.

Tri jutra smo nosili u bàkrici mlijeko

dok ih Papučarka ne sakri daleko.

 

Ko god dođe naša kućica ga skrije.

Kome je zima – neka se ogrije.

***

Naša kuća stara raširi kapute

čim s planine polete vijavice ljute,

kad se mraz u čizme do peta uvuče,

a dim plavi šal do oblaka vuče.

Koga je strah – u nju nek pobjegne,

nek pronađe mjesto i u mraku legne.

 

A ko čuva kuću pod brdom, u stranama?

Jedan jasen, sa širokim granama.

 

SVIRAČ NA ULICI

 

Zima već šalje palamare

iz svoje bijele domovine, ljute…

Umotani u kape i kapute,

ni za čim prolaznici ne mare

osim za šoljom toploga čaja –

da zadihana pluća  zgriju,

a mali svirač, iz nepoznatoga kraja,

svira im veselu melodiju

ukraj ulice, napola bos:

 

Oj, djevojko pod brdooom,

haaaj, sapni puce pod grlooom!

 

Za jednu paru žutu il’ bijelu

sa svojom starom harmonikom

on nas sviju zagrija jutros

ne okrenuvši se pritom nikom!

 

I dok sam zamicao u šinjelu

niz bulevar šutljiv, hladan,

otposlah pozdrav svome selu

gdje niko nije bos ni gladan.

 

 KAĆUN

 

Ti si ustao

Sâm

U bijeloj

Il plavoj kóši

 

A još je doba mraza

 

Tri kralja proljeća

Ovdje

Nisu došli

 

I tako čist

I nevin

Nikog se ne bojiš

 

Svoju sudbu

Sâm

Pod nebesim’

Krojiš

 

I tako čist

I nevin

Sanjaš

Pobjedniče

 

Prije tebe

Umrijet će

Sve što kasno

Niče

 

Džemaludin Latić